FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/VÝMĚNU ZBOŽÍ

(vyplňte tento formulář a odešlete jej se zbožím zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy nebo realizovat výměnu zakoupeného zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající) a adresa pro zaslání zboží:

Švandelíková Ivana
IČ: 71706895
DIČ: CZ6351010710
se sídlem: Příbram 5, Zdabořská 595

doručovací adresa: totožná

kontaktní údaje:
email: info@biocentrumopal.cz
telefon: +420731173 340

www.biocentrumopal.cz

Spotřebitel:

Jméno/příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy/výměnu zboží (nehodící se škrtněte)

1.Číslo objednávky:

2.Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu:

3.Žádám o výměnu zboží za:

Doplnění:__________________________________________

 

 

V …………………. dne ……………………..

 

___________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele